Kategori Arşivi: Namaz Sureleri

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi Fatiha Suresi Kur’an-ı Kerim’de yer alan ilk sure olma özelliğini taşımaktadır. Toplam yedi adet ayet içerir. Her ne kadar Kur’an’da ilk sure olsa da İslam inancında Mekke döneminde inen 5. sure olarak kabul edilmektedir. Bu sure anahtar, açılış, başlangıç anlamlarını taşımaktadır. Kur’an üzerinde Fatiha adı haricinde Umm al-Kitab, es-Salât, Umm al-Qur’an, es-Seb’ul-Mes’ani olarak da bulunur. Toplam 29 kelimeden ... Devamını Oku »

İhlas Suresi

İhlas Suresi   İhlas Suresi Mekke döneminde indirilmiştir. Toplam 4 ayetten oluşmaktadır. İçerisinde 15 kelime barındıran sure toplam 47 harf içerir. Ayrıca 112 sure numarasıdır. İhlas Suresi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan en kısa surelerden biridir. Bu yüzden çocuklar tarafından çok daha kısa sürede ezberlenebilmektedir. İhlas kelimesinin anlamı: samimi olmak, içtenlikle yapmaktır. İçeriğinin anlamı ise genel olarak tevhid inancını içermektedir. Kısa ... Devamını Oku »

Tebbet Suresi

Tebbet Suresi Tebbet Suresi, Mekki sınıfına ait olup Kur’an-ı Kerim’de 111 numarada bulunmaktadır. Ayet sayısı 5′tir ve bu ayetler toplam 29 kelimeden oluşur. Bu kelimeler de 81 harf içermektedir. Tebbet Suresi tarihsel sıralamaya göre Fatiha Suresi’nden sonra, Tekvir Suresi’nden önce gelmiştir. İsmini de surenin ilk kelimesinden aldığı ön görülmektedir. Tebbet kelimesi Türkçe’de “kahrolsun, kurusun” anlamlarına gelmektedir. Bu yüzden beddua özelliği ... Devamını Oku »

Nasr Suresi

Nasr Suresi Nasr Suresi Medeni sınıfına ait olup 620 yılının rabiuevvel ayında gönderilmiştir. 110 numaralı sure olup öncesinde Tevbe Suresi gelmektedir. Her ne kadar Kur’an-ı Kerim’de son sırada bulunmasa da son inen sure olarak bilinmektedir. 3 ayetten oluştuğu için oldukça kısadır ve toplam 19 kelime içermektedir. Ayrıca bu kelimeler 79 harften oluşur. Nasr Suresi “Yardımcı” anlamına da gelmektedir. Surede daha ... Devamını Oku »

Nas Suresi

Nas Suresi Kur’an-ı Kerim’de yer alan son sure, Nas Suresi‘dir. Toplam 6 ayetten oluşan bu sure 20 kelime olup 80 harften ibarettir. Ancak Mekke’de indirilen sure 21. sırada yazılmıştır. Sureler arasında 114 numaraya sahiptir. Halklar, bilinenler, insanlar anlamına da gelen bu sure çoğu çeviride “insanlar” olarak çevrilmiştir. Bu yüzden de içeriği tamamen insanlara yöneliktir. 6. ve son ayetinde hem “nas” ... Devamını Oku »

Fil Suresi

Fil Suresi Fil Suresi Mekke döneminde inen bir suredir. Kur’an-ı Kerim’de 105 numaralı sureyi oluşturmaktadır. Toplam 5 ayetten oluşan sure 23 kelimedir ve içerisinde 96 adet harf bulunmaktadır. Fil Suresi‘nden önce Kafirun Suresi, daha sonra ise Felak Suresi gelmektedir. Fil Suresi adını bildiğimiz hayvan ismi olan filden almıştır. Mekke döneminde Kabe’yi yıkmak isteyenlere karşı uygulanan ilahi gücü konu edinmektedir. Yemen ... Devamını Oku »

Felak Suresi

Felak Suresi Felak Suresi, medeni sınıfında 20. sırada inmiş bir suredir. Sure numaraları arasında 113. sırada bulunan Felak Suresi toplam 5 ayetten oluşmaktadır. 23 kelimeden oluşan sure 71 harf içermektedir. Ayrıca konuya göre ayet dağılımında 112. sıradadır. Felak Suresi‘nin Nas Suresi ile büyük bir benzerliği vardır. Bu iki sureye “Muavvizeteyn” adı verilmektedir. Türkçe ismiyle sığınma sureleri. İnsanlar geceleri korkmaktadır. İnsanlar ... Devamını Oku »

Kâfirun Suresi

Kâfirun Suresi Kâfirun Suresi Mekki sınıfına aittir. Mekke’de indirilmiş olup toplam 6 ayetten oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan 109. sure olan Kâfirun Suresi‘nde 27 kelime bulunur ve 95 harf içerir. Kâfirun suresinin isminin anlamı günümüz Türkçesi ile neredeyse aynıdır. “Kafirler” anlamına gelmektedir. “İbadet Suresi” olarak da bir diğer ismi bilinmektedir. Bu isimleri almasının nedeni içeriğinden kaynaklanmaktadır. Sureler arasında bazı isim ... Devamını Oku »

Kureyş Suresi

Kureyş Suresi Kureyş suresi İslam dini kitabı Kur’an-ı Kerim’de yer alan 106. suredir. Mekki sınıfına ait olan bu sure 4 ayetten oluşmaktadır. Ayrıca 17 kelime içerir ve 73 harften oluşmaktadır. Kureyş Suresi Kur’an-ı Kerim’de Tin Suresi’nden sonra, Kari’a Suresi’nden önce gelmektedir. İsmini kabileden almaktadır. Yüce peygamberimiz Hz. Muhammed dönemindeki kabilesinin adı Kureyş’tir. Bundan dolayı da bu sureye Kureyş adı verilmiştir. ... Devamını Oku »

Maun Suresi

Maun Suresi Maun Suresi Mekki sınıfına aittir. Kureyş Suresi’nden sonra, Kevser Suresi’nden önce gelir ve Kur’an-ı Kerim’de 107 numaralı sure konumundadır. 9 adet ayetten oluşan uzun bir sure olup toplamda 26 kelime içerir. Bu kelimelerde de 121 harf bulunmaktadır. Kelime anlamı zekat vermek, emanet etmek olan Maun Suresi yoksullara veya muhtaç olan kişilere yardım edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu surede yoksula ... Devamını Oku »

Scroll To Top